Soovime tunnustada kodanikupäeval TAGi häid kodanikke gümnasistide (10.-12. klass) seast.

Selleks loe TAGi hea kodaniku statuuti, vali oma kandidaat ja kirjuta tema nimi koos põhjendusega, miks esitad just tema sedelile. Ja lase see sedel kasti Dagmari juures.

Heade kodanike tunnustamine toimub kodanikupäevale pühendatud aktusel.

 TAGi hea kodanik:

On inimene,  kes tuleb toime iseendaga ja lisaks enesega rahulolule panustab ka kooli ja ühiskonna toimetulekusse, rahulolusse ja arengusse.

  • omab koolis olulist rolli kas mõtte või tegudega
  • on hooliv
  • on aktiivne ja koostööaldis
  • on kooliperet ühendav
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.