üldinfo

Ringid

Ringid 2021/22 I pa

 

Ringi nimetus

Ringijuht

Aeg

Koht

Koor (1.-4. klass) –

Alla Botšarova

Esmaspäev 13.00-13.45

Teisipäev 13.00-13.45

A203

Kunstiring (1.-9.kl.) -

Kim Kvan Kho

Andmekaitse

INFO ANDMEKAITSE KOHTA TARTU LINNAS:

 
Isikuandmete töötlemise toiminguid puudutavate küsimuste korral on võimalik pöörduda andmekaitsespetsialisti poole aadressil andmekaitse@tartu.ee ;või andmekaitsejuhi Egle Lääne poole.

Egle Lääne, ANDMEKAITSEJUHT

Isikuandmete kaitse üldmääruse ja teiste isikuandmete kaitsega seotud õigusaktide järgimise jälgimine Tartu linna ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes

Tartu Annelinna Gümnaasiumi kodukord

Lisa
Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori
17.02.2021. a käskkirja nr 17 juurde

 

Tartu Annelinna Gümnaasiumi kodukord

 

Tartu Annelinna Gümnaasiumi (TAGi) kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.

 

I. Üldsätted

 

1. TAGi kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid ja teised töötajad) täitmiseks kohustuslik. (PGS § 68 lg 1; PGS § 74 lg 1)

Lehed

Telli voog RSS - üldinfo
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.