sisseastumine

Sisseastumine gümnaasiumi

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 3, haridus- ja teadusministri määruse 19.08.2010 nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2, Tartu Linnavolikogu 19.12.2013 määruse nr 4 „Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja –gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ § 5 lg 3 ja Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori 30.01.2020 käskkirja nr 12 „Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse vastuvõtu tingimused“:

Tartu Annelinna Gümnaasiumi vastuvõtuks vajalike dokumentide loetelu

1.KLASS

Sisseastuja vanem või volitatud esindaja esitab järgmised dokumendid:

  1. enda isikut tõendav dokument
  2. taotlus (vt ARNO link)
  3. sisseastuja sünnitunnistus või -tõend või tema isikut tõendav dokument
  4. sisseastuja koolivalmiduskaart koolieelsest lasteasutusest (hiljemalt 31. augustiks)
  5. 2 fotot 2,5 x 3,5 cm
  6. perearsti tõend

Õppetöö toimub lapsevanemate valikul keelekümbluse, vene-eesti kakskeelse õppe või venekeelse õppena.

Telli voog RSS - sisseastumine
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.