latest news & announcements

Уважаемые родители 0-ых классов!

 Уважаемые родители 0-ых классов!


Занятия в подготовительных группах ТАГ проходят по следующему графику и правилам:

1)      Подготовка к школе на эстонском языке будет проходить в 3 группах, состав которых не меняется;

Курсы эстонского языка | eesti keele kursus

ESF projekti raames,
Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020,

 БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
TASUTA KURSUSED

ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК
EESTI KEEL

А2 (А2.2) (40 t.)

Sihtgrupp: от 35 лет, экономически малоактивные неэстонцы
üle 35 aastased majanduslikult mitteaaktiivsed mitte-eestlased

Время проведения: осень 2020
Тoimumisaeg: sügis 2020

Tartu tunnustab oma parimaid õpetajaid

Новый учебный год начался чередой приятных событий, одним из которых стало известие, что город отметил проект, руководителем которого является учитель ТАГ Наталия Иванова:
 
aasta haridusteo kategoorias:
Teadusring I ja II kooliastme õpilastele "võta kaasa" põhimõttel, Tartu Annelinna Gümnaasium!
 

Head lapsevanemad!

Head lapsevanemad!

 

Algas uus kooliaasta. Hea meel on tõdeda, et kõigil Tartu koolide õpilastel on võimalik alustada septembris tavapärases rütmis – kontaktõppes.  Samas tuleb aga arvestada, et koroonaviirus ei ole kuhugi kadunud ja turvalisuse tagamiseks ning nakatumisohu minimeerimiseks on kõik koolid rakendanud erinevaid ettevaatusabinõusid. Samuti tuleb kõigil meil valmis olla, et epidemoloogilise olukorra muutudes võib olla vajalik kooliaasta jooksul siiski lühema või pikema perioodi vältel kasutada distantsõppe võimalust.

Уважаемые родители!

Уважаемые родители!

Начался новый учебный год. Приятно осознавать, что ученики нашей школы начали учиться в обычном режиме. В то же время необходимо учитывать, что вирус COVID-19 не исчез и для того, чтобы свести к минимуму возможность заражения, все школы обязаны предпринять профилактические меры. Кроме того, мы все должны быть готовы к тому, что в случае изменения эпидемической ситуации, школы обязаны быть готовы ввести дистанционное обучение.

Чтобы предотвратить возможность распространения заболевания, каждая семья и каждый ученик:

Koolitoetuse taotlemine

Koolitoetus on toetus lapsele, kes läheb Tartu linnas esimesse, teise või kolmandasse klassi ning kelle enda ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas. Koolitoetuse suurus on 50 eurot.

Toetuse saamiseks tuleb esitada linnavalitsusele taotlus e-keskkonnas Arno, mis oli kasutusel ka lapsele elukohajärgse põhikooli määramisel. Arno keskkonnas taotluse esitamiseks tuleb sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil.

ШКОЛЬНОЕ ПОСОБИЕ

Школьное пособие полагается ребенку, который отправляется в 1-й, 2-й или 3-й класс в городе Тарту и кто по данным регистра народонаселения проживает по меньшей мере с одним родителем в городе Тарту. Размер школьного пособия: 50 евро.

Lehed